Four Villages Half Marathon 2020 Results

PositionName ChipCatCat Pos.
1Mohammad
Abu-Rezeq1:06:14MSENUnattached
32EleanorWhyman-Davis1:14:31WSENUnattached
142DianeMcVey01:22:44V403
558ZoeEyre01:39:17V4515
563IanSmallwood01:39:27V5536
629NickyMowat01:42:03V602
658AngelaMcCarthy01:43:00V553
680HumaRahman01:43:30V5018
700GarethTrimble01:44:18V4596
772NicolaCoppock01:46:44V3535
776MarkCrossland01:46:53V5086
1047AlanTurner01:54:57V5571
1090SteveRussell01:56:24V6038
1095JanetWyles01:56:37V5033
1710RAN

Leave a Reply